Takada Industries Czech Republic s.r.o.
CZECH ENGLISH JAPAN

Životní prostředí

Společnost TiCz je velice ohleduplná k životnímu prostředí. Zdrojem znečištění jsou plynové kotle používané k vytápění, které se však svým výkonem řadí mezi male zdroje znečištění.
Používáme velice málo chemikálií, takže produkce odpadních chemických látek se pohybuje v desítkách kilogramů za rok.
Největší podíl odpadů připadá na plasty, u nich však téměř 90 % recyklujeme sami nebo spolupracujeme s dalšími firmami.

Bližší skladbu a produkci odpadů ukazuje environmentální profil: zde