Takada Industries Czech Republic s.r.o.
CZECH ENGLISH JAPAN

Politika společnosti

ZAINTERESOVANÉ STRANY (Majitel, zaměstnanci, zákazníci, veřejnost, dodavatelé, státní správa)

Jistota, spolehlivost, vzájemná potřebnost, spolupráce a vzájemný respekt jsou na předních místech našeho žebříčku hodnot. Ve všech oblastech našeho podnikání je samozřejmostí naplňování právních požadavků. Naplnění požadavků všech zainteresovaných stran je naší prioritou.

ZÁKAZNÍCI

Zákazníci, reální i potenciální, hodnotí úroveň naší práce, proto naše společnost orientuje své činnosti na naplnění jejich požadavků a očekávání. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je naším cílem předčit očekávání zákazníků.
Naším zákazníkem nejsou pouze odběratelé našich výrobků a služeb, ale i naši spolupracovníci, kteří navazují na naši práci
ať už dále zpracovávají výrobek nebo pracují s informacemi, které jim poskytneme.

ZAMĚSTNANCI

Zaměstnanci jsou nejdůležitější  a nejcenější součástí naší společnosti, proto se snažíme zajistit kvalifikované, motivované a loajální zaměstnance. Vytvářet příjemné pracovní prostředí, prostor pro seberealizaci a podíl na výsledcích společného úsilí.
Po zaměstnancích požadujeme odvádění odpovědné a kvalitní práce a dodržování pravidel bezpečnosti práce a udržování čistoty a pořádku na pracovišti

ORGANIZACE

Organizace vytváří, plánuje a poskytuje zdroje pro realizaci všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran. Pomocí monitorování a příjímání opatření se společnost snaží neustále zvyšovat výkonnost všech procesů.
Organizace se zavazuje plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost managementu kvality a životního prostředí.
Činnosti nepřinášející hodnotu nebo způsobující ztráty nepodporujeme.

ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Naše společnost aktivně vyhledává příležitosti ke zlepšení environmentálního profilu společnosti.
Předvídáním, prevencí a vhodnou přípravou omezujeme dopady možných rizik (mimořádných situací) na životní prostředí a bezpečnost práce.
Komunikace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí.

Záměr a poslání společnosti:

  • Neustále zvyšovat kvalitu dodávek zákazníkům  a uspokojavat jejich potřeby v nejkratším možném čase.
  • Stát se nejlepším dodavatelem malých plastových komponentů do segmentu automobilového průmyslu v České republice.
  • Společnost se zavazuje plnit platnou legislativu a další požadavky, kterým organizace podléhá.